Τα έσοδα τις επιχείρησης μου αυξήθηκαν κατά 20% με μόλις μια έξυπνη διαφήμιση που “τρέχει” ένα χρόνο τώρα. Κατανοήσιμοι άνθρωποι έτοιμοι να βοηθήσουν σε ότι χρειαστούμε.