Διαχείριση Ιστοσελίδας WordPress

Διαχείριση Ιστοσελίδας WordPress

Διαχείριση Ιστοσελίδας WordPress

Αναλαμβάνουμε την Διαχείριση Περιεχομένου Ιστοσελίδας WordPress σε μινιαία βάση ή κατά παραγγελία.

Το WordPress είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρόκειται για ένα λογισμικό ανοιχτού πηγαίου κώδικα που επιτρέπει νέες επεκτάσεις, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες. Οι πολυάριθμες επιλογές, η ευκολία στη χρήση και ο μεγάλος αριθμός προτύπων καθιστούν το WordPress κυρίαρχο εργαλείο στη δημιουργία και διαχείριση ιστοσελίδων.

Κατηγορία:

Διαχείριση WordPress Ιστοσελίδας

Η υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση σας σε τεχνική βοήθεια των εφαρμογών σας, για εργασίες όπου εσείς απαιτείτε ή για αναβαθμίσεις των εφαρμογών σας όπου είναι απαραίτητες λόγω αλλαγών σε τεχνολογίες του διαδικτύου.

Διαχείριση υπάρχουσας ιστοσελίδας, blog & Eshop σε πλατφόρμα WordPress.

  • Εγκατάσταση και ενημέρωση πρόσθετων εφαρμογών (1-20 εφαρμογές)
  • Μορφοποίηση υπάρχουσων σελίδων
  • Προσθήκη νέων σελίδων (1-3 σελίδες)
  • Προσθήκη ή μορφοποίηση φωτογραφιών και κειμένων (1-30 φωτογραφίες + 1-30 κείμενα)
  • Προσθήκη νέου περιεχόμενου
  • Έλεγχος και παραμετροποίηση για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας και την ασφάλειά της
  • Παραμετροποίηση Search Engine Optimisation (SEO)
  • Τα κείμενα, τα λογότυπα και το φωτογραφικό υλικό το παραδίδει ο πελάτης.

Η υπηρεσία προσφέρεται μηνιαία ή κατά παραγγελία.