Επιτέλους και ένα γραφείο με ανθρώπους επαγγελματίες, πρόθυμοι να σε υποστηρίξουν και να βοηθήσουν ειλικρινά και με συνέπεια. Ήταν δίπλα μου καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του project με συμβουλευτική καθοδήγηση. Σας ευχαριστώ!