Τι είναι το GDPR; Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας δεδομένων (GDPR) είναι ένα σύνολο νόμων που δημιουργήθηκε για την  προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU). Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωκοινοβούλιο, κι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένωσαν...