Ψηφιακά Εργαλεία MME Επιδότηση 90% Το νέο πρόγραμμα επιδότησης – “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ” επιδοτεί με ποσοστό 90% (σε μορφή voucher) τις δαπάνες σχετιζόμενες με τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επιταγή (voucher) για την αγορά ψηφιακών προϊόντων / υπηρεσιών από...