Τί είναι οι πληρωμένες διαφημίσεις στο Internet, Google Ads (Google Adwords), και γιατί θα πρέπει να σκεφτώ να τις χρησιμοποιήσω; Το Google Adwords είναι ένα σύστημα διαφημίσεων έχει αναπτυχθεί για να σας βοηθήσει στην προώθηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών...