Ο Σχεδιασμός Λογοτύπου & Εταιρικής Ταυτότητας, η δημιουργία εταιρικής ταυτότητας, από το λογότυπο μέχρι μία ολοκληρωμένη πρόταση προβολής, είναι μία σύνθετη τεχνικά και δημιουργικά διαδικασία που απαιτεί έξυπνες και πρωτότυπες λύσεις. Ξεκινώντας από το λογότυπο, την καρδιά του brand design, μπορούμε να επεκταθούμε στην υπόλοιπη εταιρική σας ταυτότητα (επαγγελματικές κάρτες, επιστολόχαρτα, φακέλους κτλ) ή σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή (αφίσα, κατάλογος, επιγραφή κτλ) επιθυμείτε και επιβάλλουν η μορφή και οι ανάγκες της επιχείρησής σας.

Στόχος μας είναι να χρησιμοποιήσουμε τα κατάλληλα χρώματα, φράσεις, σχήματα, ισορροπία ώστε να αποτυπώσουμε στο μυαλό του δέκτη, στοιχεία από τη ταυτότητα της εταιρείας, των προϊόντων και υπηρεσιών, με τρόπο απλό και κατανοητό. Γιατί, τις περισσότερες φορές, μία πρώτη καλή εντύπωση είναι αυτή που θέτει τις βάσεις για να μείνετε για πάντα στη συνείδηση των πελατών σας.

Υπηρεσίες Γραφιστικός Σχεδιασμός

  • Σχεδίαση/Κατασκευή Λογοτύπου (Logo Design)
  • Δημιουργία Εταιρικής Ταυτότητας (Brand Design)
  • Δημιουργία Έντυπης Επικοινωνίας (επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, επιστολόχαρτα κτλ)
  • Δημιουργία Πρόσθετων Εφαρμογών (επιγραφές, κατάλογοι, μπλοκ κτλ)
  • Δημιουργία Διαφημιστικών Καταχωρήσεων
  • Σχεδίαση Συσκευασίας (Packaging Design)

Επειδή δεν αρκεί απλά να είστε οι καλύτεροι αλλά πρέπει και να το δείχνετε, ελάτε να δημιουργήσουμε το λογότυπο και την εταιρική σας ταυτότητα μέσα από μία ολοκληρωμένη πρόταση προβολής της επιχείρησής σας

Σχεδιασμός Λογότυπου & Εταιρικής Ταυτότητας

Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την δημιουργία λογότυπων, εταιρικής ταυτότητας και συσκευασίας.